English
EnglishVietnamese

Faculty of Mechanical Engineering teaching in English

Cơ cấu tổ chức quản lý của Bộ môn Kỹ thuật cơ khí giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm: Ban chủ nhiệm Bộ môn, Công đoàn Bộ môn. Bộ môn có tổng số giảng viên là 7 cán bộ hầu hết được đào tạo bài bản ở các nước phát triển như Mỹ, Australia, Pháp, Đức, Đài Loan bao gồm 07 giảng viên cơ hữu, 01 giảng viên kiêm nhiệm và 03 giảng viên đang đào tạo tại nước ngoài. Về trình độ giảng viên gồm 03 phó giáo sư, 03 tiến sĩ, 01 NCS, 01 thạc sỹ.

Details:

PGS. TS. Nguyễn Đình Ngọc
Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Nga
Trưởng Khoa

PGS. TS. Nguyễn Văn Dự

Dr. Nguyen Thi Quoc Dung

Dr. Vu Quoc Viet

Dr. Dang Anh Tuan

NCS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS. Nguyễn Ngọc Thiệu

MSc. Phan Thanh Dat

 

Related news